;

Cennik zawiera ceny brutto (z podatkiem VAT) za jedną dobę wynajmu z ubezpieczeniem podstawowym. Do ceny wynajmu należy doliczyć jednorazową opłatę przygotowawczą w wysokości 49 zł brutto niezależnie od czasu trwania wynajmu. Dzienny limit kilometrów każdego z samochodów wynosi 300 km na dobę (0,30 zł brutto za każdy dodatkowy kilometr poza limitem).

Wynajmujący jest uprawniony do wymiany wynajętego pojazdu, na swój koszt, na samochód analogicznej klasy, w trakcie trwania umowy wynajmu.

Do zablokowania depozytu metodą preautoryzacji wymagana jest karta kredytowa – Visa, bądź Mastercard.

Karty debetowe oraz przedpłacone nie są akceptowane.